Storekorsnes 7

Storekorsnes havn

VARSEL OM OPPSTART - planarbeid for regulering

VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV STOREKORSNES HAVN
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-14 blir det med dette varslet om igangsettelse av utarbeidelse av reguleringsplan for eiendommene med gnr/bnr 48/44, 48/232 og 48/256, samt deler av 48/1 med festepunkt nr. 40,45 og 55 på Storekorsnes i Alta kommune. Reguleringsplanen utarbeides som detaljregulering.
Kart over planområde Storekorsnes havn mai 2012
Kart over planområde Storekorsnes havn mai 2012
For å sikre berørte hjemmelshavere og øvrige parter med interesse i området mulighet for aktiv deltakelse vil det holdes et åpent møte på Storekorsnes i løpet av varslingsperioden. Agenda for møte vil være å informere om Alta Havn sine planer for området, samt få drøftet de aktuelle problemstillinger og mulige løsninger. Alle med interesser i planområdet er velkommen til å delta. Informasjonsmøtet vil bli avholdt tirsdag den 29. mai kl. 18.00 i bygdelagshuset på Storekorsnes.
Merknader til oppstartsmeldingen: Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes til Sweco Norge AS, Skippertorget 2, 9515 Alta. Alle merknader blir videresendt til kommunen. Frist for merknader er satt til 15.6.2012. Evt. spørsmål vedrørende informasjonsmøte og/eller planarbeidet kan rettes til Sweco Norge AS v/Øystein Willersrud på telefon 97 50 57 14, eller per e-post til oystein.willersrud@sweco.no
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE