[illustrasjonsfoto]

Statistikk - Yrkesfiskere i Alta

Vi har sammenstillet tallene fra Fiskeridirektorates registre, og her kan du se fordeling, alder bosted i kommunen og fartøy for våre 119 registrerte fiskere i Alta kommune. (Tall fra 2011)

 

Yrkesfisker statistikk Alta Kommune
pr. 5.1.2012
Kilde: Fiskeridirektoratets registre
Bearbeidet av Alta Havn KF
 
FARTØY
I Alta er pr. 5.1.2012 registert 82 fiskefartøy mellom 5 og 50 meters lengde
 
Lengde
Antall
Over 15 m
5
fra 10 til 15 m
25
fra 9 til 10 m
23
fra 8 til 9 m
19
fra 7 til 8 m
7
fra 5 til 7 m
3
Sum
82
 
 
FISKERE
BLAD B:
81 registrerte fiskere med snitt alder på 49 år (født 1963)
Eldste er 72 år og yngste er 23 år.
 
BLAD A:
38 registrerte fiskere med snitt alder på 65 år (født 1947)
Eldste er 82 år og yngste er 30 år
Til sammen 119 registrerte fiskere
 
BOSTED
Fiskerens oppgitte adresse til registeret er brukt
Alta tettsted er området fra Russeluft til Kvenvik
 
Sted
Antall
Alta tettsted
57
Kvalfjord
17
Korsfjord
9
Kautokeino
8
Nyvoll
7
Storekorsnes
7
Lerresfjord
3
Talvik
3
Isnestoften
2
Komagfjord
2
Altneset
1
Skillefjord
1
Utenbys
2
 
 

 

Antall registrerte fartøy fordelt på bosted

Bosted
Antall
Alta tettsted
30
Storekorsnes- Nyvoll
12
Kautokeino
3
Kvalfjord - Rognsund
20
Korsfjord- Lerresfjord
13
Talvik
3
Utenbys
1
Sum
82
 

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE