Havnestyret 2011-2014 - Alta Havn KF

Alta Havn KF

Det nye havnestyret

Det nye Havnestyret møttes mandag 31. okt 2011 til sitt første møte, for orienteringer og status.

SAKSLISTE

SAKSLISTE

16/11               ALTA HAVN KF – ORIENTERING/STATUS
 
·         Åpning av styreleder
·         Organisering, styremøter og godtgjørelse
·         Lov om havner og farvann
·         Vedtekter
·         Havneplan (2009-2012)
 
·         Noen utfordringer i kommende valgperiode:
Ø Ny områdeplan for Bukta Industriområde
Ø Kommunikasjon (vei, sjø og luft)
Ø Ny Havneplan 2013 - 2016
Ø Eventuelt
Havnestyret 2011-2014 - Alta Havn KF
Fra v.: Ansatt repr. Ketil Iki, nestleder Odd Eilert Persen (Frp), leder Einar Aleksandersen (H), Monica Nielsen (Ap), og brukerrepr. Harder Småvik

HAVNESTYRET

Einar Alexandersen

Høyre

Leder

Odd Eilert Persen

FrP

Nestleder

Monica Nielsen

AP

 

Harder Småvik

 

Brukerrepresentant

Ketil Iki

 

Ansattes representant

Formannskapets vedtak 9.11.2011 - Numerisk rekkefølge på varamedlemmer til Alta Havn:

1. Bjørne Kvernmo  
KP
Vara
2. Oddveig Hammari H Vara
3. Lars Hapalahti AP Vara
4. May K. Knutsen H Vara
5. Solveig Jensen AP Vara

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE