Karens Rorbuer, Komagfjord i Alta

Samferdsel

Folkemøte i Komagfjord

Det blir en befaring i Altafjorden med buss og båt for samferdselspolitikere og interesserte! Møtet er FLYTTET til torsdag 8. mars. I den forbindelse holdes også et folkemøte på Selungen Pub i Komagfjord fra kl. 10.00 – 11.30. [oppdatert 17.2.12]

ALTA FRP har invitert til tverrpolitisk befaring av samferdselstilbudet i Østre Alta.

I den forbindelse inviterer de til åpent folkemøte på;

        Selungen Pub i Komagfjord torsdag 1. mars fra kl. 10.00 – 11.30

 
Følgende har sagt ja til å delta på befaring/møte:         
 
FRA FINNMARK FYLKESKOMMUNE:
Samferdselssjef Per Bjørn Holm Varsi, fylkesordfører Runar Sjåstad, fylkesråd Grethe Ernø Johansen
 
FRA STORTINGET:
Per Sandberg(Frp), Jan Henrik Fredriksen (Frp), Frank Bakke Jensen (Høyre).
 
FRA ALTA KOMMUNE:
Den politiske ledelsen i Alta samt rådmann, næringssjefen og havnesjefen. I tillegg er alle politiske partier invitert til å delta.
 
Saker som skal debatteres:
-         Fergeløs forbindelse over Korsfjord
-         Rassikring av Skillefjord/Lerresfjord
-         Samferdselstilbud buss/båt i dag, samt hvilke ønsker og behov til den nye kontrakten fra 2014
 
Lokallaget oppfordrer fastboende, hyttefolk og andre brukere av området til å stille opp til en saklig debatt om våre distrikters behov for fremtiden.
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE