Havnestyret

MØTER - 2006

Havnestyremøte 28.11.2006

•028/06 Alta Havn KF – Avgiftsregulativet år 2007 
•029/06 Alta Havn KF – Årsbudsjett 2007  
•030/06 Alta Havn KF – Økonomiplan 2007 - 2010 
•031/06 Alta Havn KF – Regnskapsrapport pr. 30.09.2006 
•032/06 Budsjettregulering ii/06  
•033/06 Pollen Allmenningskai 
•034/06 Søknad om leie av brakke – Storekorsnes 
•035/06 Talvik Marina 
•036/06 Delegasjon 
•037/06 Frivillig gjeldssanering
• 038/06  INTERKOMMUNALT HAVNESAMARBEID,  vedlagt notat av 20.11.06
 
Til orientering:
•Hakkstabben kai
•Referat fra båtruteutvalget
•Høring – endring av regelverk om merking av akvakulturanlegg
•Utbygging av administrasjonsbygg – Statens Naturoppsyn
•Innspill til Nasjonal Transportplan (NTP) 2010 - 2019

 
--------------------------------------------------------------------------------
Havnestyremøte 05.09.2006
 
•023/06 Alta Havn KF - regnskapsrapport pr. 30.6.2006
•024/06 Utvidelse av Administrasjonsbygget - finansiering
•025/06 Pollen - allmenningskai
•026/06 Nyvoll Marina
•027/06 Åpning av Urnesbukta Marina
 
Til orientering:
◦"Havner som effektive terminaler og godsknutepunkt! v/ fiskeriminister Helga Pedersen
◦Oljemessa i Stavanger "ONS-2006"
◦Årsmøte i Norsk Havneforbund
◦Hakkstabben kai
--------------------------------------------------------------------------------
Havnestyremøte 20.06.2006
 
•014/06 Kjøp av aksjer i Alta Industribygg as
•015/06 Etablering av Møllenes Næringspark 
•016/06 Organisasjonsutvikling – kommuneplanens handlingsdel
•017/06 Salg av Kvitevika kai
•018/06 Oljemessa,  ”ONS 2006” 
•019/06 Alta Havn KF – regnskapsrapport pr. 30.04.2006
•020/06 Regnskapsmessig merforbruk
•021/06 Budsjettregulering 1/06
•022/06 Finansieringstilskudd – Alta kommune
 
Til orientering:
◦Møteprotokoll generalforsamling – Alta Industribygg as
◦Kjøp av Hakkstabben kai – K-vedtak
◦Komagfjord kai
--------------------------------------------------------------------------------
Havnestyremøte 25.04.2006
 
•006/06 Unntatt offentlighet ofl § 6.2
•007/06 Reglement for anskaffelse og bruk av marina/opplag i småbåthavner
•008/06 Rutine for tap på fordringer
•009/06 Unntatt offentlighet ofl § 6.2
•010/06 Retningslinjer for bilgodtgjørelse
•011/06 Protokoll fra forhandlingsutvalget - lønnsforhandlinger
•012/06 Alta Havn KF – regnskapsrapport pr. 28.02.2006
--------------------------------------------------------------------------------
Havnestyremøte 21.02.2006
 
•001/06 Alta Havn KF - Årsberetning 2005
•002/06 Utvidelse av Korsfjord Marina
•003/06 Felles cruiseprosjekt
•004/06 Bunnkjetting lagt ut i Talvik
 
Til orientering:
◦Altneset kai
◦Esso-kaia
◦Kjøp av ”Natokaia”
◦Alta Logistics AS
◦Kontrollutvalget
◦Talvik Båtforening