Havnestyret

MØTER - 2007

Havnestyremøte 27.11.2007

•025/07 ALTA HAVN KF – AVGIFTSREGULATIVET ÅR 2008
•026/07 ALTA HAVN KF – ÅRSBUDSJETT 2008
•027/07 ALTA HAVN KF – ØKONOMIPLAN 2008
•028/07 ALTA HAVN KF – REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007
•029/07 RULLERING AV HAVNEPLAN – VALG AV ARBEIDSUTVALG
•030/07 VALG AV MEDLEMMER TIL FORHANDLINGSUTVALGET
•031/07 MØTEPLAN 2008
•032/07 ISPS-REGELVERK
•033/07 SALG AV KAI I LILLE-LERRESFJORD
                       
Orientering:
Vedlagt eget program.
Ordfører, rådmann og plan- og utviklingssjef holder egne orienteringer
--------------------------------------------------------------------------------
Havnestyremøte 09.10.2007
 
•022/07 ALTA HAVN KF – REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.08.07
•023/07 PROSJEKTSTATUS PR. 01.09.07
•024/07 OPPRETTELSE AV STILLING
 
Til orientering:
 
•Kvalfjord kai - status
•Norsk Havneforenings landsmøte i Oslo 6. – 8. september 2007
•Avinor – Kunngjøring av utleggelse av restriksjonsplan for Alta lufthavn - offentlig ettersyn
•Storekorsnes molo – skriv til Kystverket
•Kystverket – infrastruktur og beredskap Olje- og gassvirksomhet i Finnmark
•Finnmark fylkeskommune – rapport vedr. skipsekspeditørene langs Finnmarkskysten
--------------------------------------------------------------------------------
Havnestyremøte 26.06.2007
 
•016/07 ALTA HAVN KF – REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.04.07
•017/07 BUDSJETTREGULERING 1/07
•018/07 FISKERIHAVN – SENTRAL-ALTA 
•019/07 ALTAGÅRDSSKOGEN – SIC TRANSIT
•020/07 FRA SNØHVIT TIL BARENTSHAVET – FREMDRIFTSPLAN
•021/07 Fiskerihavner – revisjon av kommunale havnekrav
 
Til orientering:
 
•Åpning av Seiland nasjonalpark
•Stamnettsutredning – oppsummering av høringsuttalelsene
•Skriv fra Talvik Båtforening av 09.06.07
•Utvidelse av marina - venteliste
--------------------------------------------------------------------------------
Havnestyremøte 7.5.2007
 
•010/07 TALVIK MARINA - EVALUERING                       
•011/07 ”REGLEMENT FOR BRUK AV MARINA” - ENDRING AV PKT 5. 
•012/07 ALTA HAVN KF – REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.07 
•013/07 FINANSIERINGSTILSKUDD – ALTA KOMMUNE 
•014/07 ALTA INDUSTRIBYGG AS  
•015/07 PROTOKOLL FRA FORHANDLINGSUTVALGET LØNNSFORHANDLINGER
 
Høring:
•Alta Skipsekspedisjon AS – søknad om utfylling i sjø.
•Jarl Åge Haugen – søknad om utlegg av flytebrygge
•Fjord Havsel AS – søknad om bygging av kai
 
Til orientering:
•Møllenes – status
•Venteliste – båtplasser i marina
--------------------------------------------------------------------------------
Havnestyremøte 27.03.2007
 
•001/07 Alta Havn KF – årsberetning 2006                       
•002/07 Søknad om leie av brakke på Storekorsnes – 
•003/07 Cruiseprosjekt – fase 2
•004/07 Forslag til revidert Lov om havner og farvann m.v.
•005/07 Nasjonal transportplan (NTP) 2010 – 2019
•006/07 Nordområdestrategi for Alta
•007/07 Utviklingsplan – fra Snøhvit til Barentshavet
•008/07 Unntatt offentlighet § 6a - søknad om fritak fra styreverv
•009/07 Talvik Marina, jf. h – vedtak 035/06
 
Høring:
1) Søknad om ilandføring av fiberkabel – tillatelse til tiltak
2) Søknad om utbedring av havn – tillatelse til tiltak
3) Offentlig ettersyn – reguleringsplaner for E6 Møllnes – Kvenvik og Kvenvik – Hjemmeluft
4) Alta lufthavn utfylling i sjøen – tillatelse til tiltak
5) Søknad om utlegg av flytebrygge – tillatelse til tiltak
6) Utkast til forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger
 
Til orientering:
•Altagårdparken
•Kaikrane – Store Lerresfjord
•Søknad om tilskudd fra statsbudsjettets kap.1062 post 60 – tiltak i kommunale fiskerihavner
•Møllenes