Havnestyret

MØTER - 2008

Havnestyremøte 25.11.2008

•026/08 Alta Havn KF – Avgiftsregulativet år 2009
•027/08 Alta Havn KF – Årsbudsjett 2009
•028/08 Alta Havn KF – Økonomiplan 2009
•029/08 Alta Havn KF – Regnskapsrapport pr. 30.09.2008
•030/08 Budsjettregulering II -2008
•031/08 Driftstilskudd – Kvalfjord ekspedisjonskai
•032/08 Møteplan 2009
•033/08 Tilskudd – brøyting av Bullkaia
•034/08 Talvik - sommermarina
 
--------------------------------------------------------------------------------
Havnestyremøte 10.11.2008
 
•024/08 Revisjon av Havneplan- Handlingsdel 2005-2008
•025/08 Salg av kai i Lille-Lerresfjord
 
--------------------------------------------------------------------------------
Havnestyremøte 23.09.2008
 
•018/08 Alta Havn KF – Regnskapsrapport pr. 30.06.2008
•019/08 Evaluering - Talvik Marina
•020/08 Budsjettregulering 1/08
•021/08 Bukta Industriområde – avløpsrenseanlegg
•022/08 Forslag til ny lov om Havner og farvann – Havneloven – Ot.Prp. nr. 75
 
Til orientering:
 
 
 
 
•Samferdselskonferanse i Vadsø 04.11.08
•Hurtigruta – møte i Bodø 18.09.08
•Storekorsnes molo – folkemøte 02.10.08
•Nyvoll kai – interpellasjon i K-møte 22.09.08
•Ansvarsfordeling mellom Alta kommune og Alta Havn KF
 
--------------------------------------------------------------------------------
Havnestyremøte 22.04.2008
 
•009/08 Avgiftsregulativ 2008 – endring i kap. 3 vederlag
•010/08 Norsk Havneforbund – Havnemøte 2008
•011/08 Storekorsnes molo
•012/08 Talvik industriområde
•013/08 Protokoll fra forhandlingsutvalget lønnsforhandlinger 2008
 
Til orientering:
 
•Søknad om tilskudd kap. 1062 post 60 – Kystverket
•Årsregnskap 2007
•Oljemessa i Stavanger 26-29.08.08
 
--------------------------------------------------------------------------------
Havnestyremøte 04.03.2008
 
•001/08  Alta Havn KF – årsberetning 2007 
•002/08  Reglement for godtgjørelse - Havnestyret
•003/08  Hurtigruta 2012
•004/08  Nasjonal Transportplan 2010 – 2019 – uttalelse til transportetatens forslag
•005/08  Utredning om betaling for bruk av areal i kystsonen
•006/08  Fartsbegrensninger – endring av forskrift
•007/08  Søknad om tilskudd fra statsbudsjettets kap. 1062 post 60 for tiltak i kommunale fiskerihavner
•008/08  Leieavtale – Korsfjord Marina
 
Til orientering:

Saker presenteres i møtet