2007-11_urnesbukta-trinn2-fotoskisse3

Urnesbukta - trinn II

Prosjekteringen er på det nærmeste ferdig og fotoskissen viser godt hvordan dette kan bli.
Ny pir helt ytterst og forlenget pir E/F helt innerst. De grunne partiene fremgår også av bildet, og der vil bli foretatt noe mudring.
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE