IMG_1371

VARSEL - om forventet høyt tidevann

Torsdag og fredag forventes vannstand på 50-60 cm over nivå oppgitt i tidevannstabellen. For Alta forventer vi høyvann minimum 330 cm kl. 13:30 torsdag og 14:17 på fredag. Værsituasjonen er under overvåkning.

Hammerfest: Høyvann fredag ca kl 14:40 lokal tid - Estimert vannstandsnivå 373 cm over sjøkartnull, dvs. ca 55 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellen. Dette er 5-10 cm under høyeste observerte vannstand i Hammerfest (under stormen "Berit" 25.11-2011).

Varsel for strekninga Trondheim til Hammerfest:
Risiko for høg vasstand, estimert til 35-70 cm over høgda oppgitt i tidevannstabellane, er venta tidleg natt til fredag.
Du finn meir informasjon om tidevatn og vasstand på sehavniva.no

 

Fra Fylkesmannen i Finnmark, beredskapsavdelingen:

Beskrivelse av værsituasjonen:

Et lavtrykk vil fredag bevege seg langs kysten av Nord-Norge fra Sør-Troms til Øst-Finnmark. I kombinasjon med høyt astronomisk tidevann og stedvis oppstuvning av vannmasser på grunn av sterk vind inn mot land, vil dette kunne gi ekstremt høy vannstand på strekningen Harstad-Grense Jakobselv. NB! Værsituasjonen er nå under ØKT overvåkning og publikum må sjekke TV/radio/internet for oppfølgende meldinger.Ovenfor angitte områder og værforhold må foreløpig vurderes som anslag på potensial, IKKE et detaljert ekstremvarsel.Dersom data tilsier at denne situasjonen bør nedgraderes, vil det bli meldt at økt overvåkning avsluttes.Dersom data tilsier at denne situasjonen bør oppgraderes, vil det bli sendt ut ekstremvarsel i henhold til gjeldende kriterier.

Link: For mer informasjon om ekstremvær

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE