Havnestyret

MØTER - 2005

Havnestyremøte 29.11.2005

•016/05 - Alta Havn KF - Avgiftsregulativet år 2006
•017/05 - Alta Havn KF - Budsjettforslag 2006
•018/05 - Alta Havn KF - Økonomiplan 2006-2009
•019/05 - Alta Havn KF - Regnskapsrapport pr. 30.10.2005
•020/05 - Rapport - Nye hurtigbåtruter i Vest-Finnmark
•021/05 - Unntatt off. het § 6
 
Til orientering:
◦Storekorsnes molo
◦Kjøp av forsvarets eiendom – Marinekaia
◦Alta Båtforening
--------------------------------------------------------------------------------
Havnestyremøte 19.09.2005
 
•013/05 - Kjøp av "Natokaia"
•014/05 - Kjøp av aksjer i Nordlysbadet AS
•015/05 - Alta Havn KF - regnskapsrapport pr. 30.7.2005
--------------------------------------------------------------------------------
Havnestyremøte 08.06.2005
 
•007/05 - Havneplan 2005-2008 - oppfølging av tiltak
•008/05 - Altnes kai - renovering
•009/05 - Talvik marina - innredningsplan
•010/05 - Kai- og havneløsninger på Nyvoll
•011/05 - Passasjeravgift
•012/05 - Alta Havn KF - regnskapsrapport pr. 30.04.05
--------------------------------------------------------------------------------
Havnestyremøte 16.02.2005
 
•001/05 - Havneplan - rullering 2005-2008 - 2. gangs behandling
•002/05 - Kjøp av Alut`s andel i Alta Industribygg ANS H-møte 30.03.05
•003/05 - Alta Havn KF - årsberetning 2004
•004/05 - Nasjonal Transportplan - Kystverkets Handlingsprogram 2006-2009 - Høring
•005/05 - Fylkesplan for Finnmark 2006 - 2009 - Høring
•006/05 - Cruiseprosjekt 2005
Språk Norsk - Norwegian