styremote1

Møteplan - sakslister og møteprotokoller

Havnestyremøter

Havnestyrets neste møte er i desember 2019

Oversikt over behandlede saker i Havnestyret. Etter hvert møte blir møteprotokollen publisert under sakslisten.

Havnestyresaker 2020

MØTEPLAN 2020

Møte #1  14.02.20 - Uke 7  
Møte #2  20.03.20 - Uke 12 Årsregnskap
Møte #3 05.06.20 - Uke 23 Årsberetning
Møte #4 18.09.20 - Uke 38 Lønn
Møte #5 20.11.20 - Uke 47 Regnskap, budsjett, økonomiplan og priser

Møtene starter kl. 09:00 hvis ikke annet er angitt på innkalling, som sendes slik at den er medlemmene i hende senest seks dager før møtet.

 

Havnestyremøte 1 - 14.02.2020

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Møteprotokoll


Havnestyremøte 2 - 20.03.2020

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Møteprotokoll


Havnestyremøte 3 - 05.06.2020

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Møteprotokoll


Havnestyremøte 4 - 18.09.2020

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Møteprotokoll


Havnestyremøte 5 - 20.11.2020

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Møteprotokoll


#Slutt# - Tilbake til toppen

Havnestyresaker 2019

MØTEPLAN 2019

Møte #1  18.01.19 - Uke 3  
Møte #2  08.02.19 - Uke 6  
Møte #3 22.03.19 - Uke 12 Årsregnskap
Møte #4 9.5.2019 - Uke 19  
Møte #5 07.06.19 - Uke 23 Befaringer, regnskapsrapport
Møte #6 19.7.19 - Uke 29 Forhandlingsutvalg lønn
Møte #7 20.9.19 - Uke 38 Regnskapsrapport, budsjett, prisregulativ
Møte #8 15.11.19 - Uke 46 Budsjett og regnskap, priser og møteplan

Møtene starter kl. 09:00 hvis ikke annet er angitt på innkalling, som sendes slik at den er medlemmene i hende senest seks dager før møtet.

 

Havnestyremøte 1 -18.01.2019

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02/19 Klage angående bruk av havneområdet

Møteprotokoll


Havnestyremøte 2 - 08.02.2019

Sak 03/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 04/19 Orienteringssaker
 1. Utvidelse havnekontor
 2. Avtale om drift av kombibåtkai i Bukta
Sak 05/19 Årsregnskap 2018
Sak 06/19 Mandat og organisering for prosjekt Cruise- og flerbrukskai

Møteprotokoll


Havnestyremøte 3 - 22.03.2019

Sak 07/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 08/19 Orienteringssaker
 1. Langnes som trafikknutepunkt
 2. Ruteendring LoppaXpressen
 3. Kommuneplanens arealdel
Sak 09/19 Budsjett og regnskapsrapport 1. termin 2019
Sak 10/19 Årsregnskap og årsberetning 2018 for Alta Havn KF
Sak 11/19 Fullmakt – lån utvidelse av havnekontor
Sak 12/19 Fullmakt – lån servicekai
Sak 13/19 Fullmakt – generalforsamling Alta Industribygg AS

Møteprotokoll


Havnestyremøte 4 - 09.05.2019
 

Sak 14/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 15/19 Orienteringssaker 

 1.  Ny havne- og farvannslov
 2. Arealformål og myndighet
 3. Fremdrift cruise- og flerbrukskai

Sak 16/19 Fullmakt – lån utvidelse av havnekontor 
Sak 17/19 Havneområdet - Arealformål og myndighet

Møteprotokoll


Havnestyremøte 5 - 07.06.2019

Sak 18/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 19/19 Orienteringssaker
1. Utvidelse av havnekontoret
2. Servicekai – status
3. Storekorsnes molo og marina – status
4. Kombibåtkai Bukta - status
5. Revisjonsberetning
6. Utredning: Kaianlegg i Altafjorden og Rognsundet
7. Parkering på havneområdet
 
Sak 20/19 Budsjett og regnskapsrapport 1. kvartal 2019

Sak 21/19 Tvungen overføring av aksjer - Tilbud

Møteprotokoll


Havnestyremøte 6 - 19.7.2019

Sak 22/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 23/19 Orienteringssaker
1. Valg av leverandør for marina materiell til Storekorsnes og Bukta
 

Sak 24/19 Utvidelse av Havnekontoret – økt økonomisk ramme

Møteprotokoll


Havnestyremøte 7 - 20.9.2019

Sak 25/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 26/19 Orienteringssaker
1. Tap på fordringer
2. Utkjøp aksjer Alta Industribygg AS
3. Salg av Nyvoll kai
4. Utvidelse av havnekontor
5. Orientering kaier i ytre Altafjord 
 
Sak 27/19 Budsjett- og regnskapsrapport for 2. kvartal 2019
Sak 28/19 Budsjettjustering 1-2019

Sak 29/19 Godkjenning av protokoll fra lønnsforhandlinger 2019

Møteprotokoll


Havnestyremøte 8 - 15.11.2019

Sak 30/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 31/19 Orienteringssaker
1. Om Alta havn KF
2. Havneplan
3. Hjemmeside Alta havn – bruk og oppdatering.
4. Driftsstart kombibåtkai
5. Status diverse kaiprosjekter
 
Sak 32/19 Budsjett og regnskapsrapport 3. kvartal 2019
Sak 33/19 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
Sak 34/19 Priser og forretningsbetingelser 2020
Sak 35/19 Utvidelse av havnekontor

Sak 36/19 Møteplan 2020

Møteprotokoll


#SLUTT# - Tilbake til toppen

Havnestyresaker 2018

MØTEPLAN 2018

Februar
Mars
Juni
September
November
 

 Årsregnskap

Årsberetning
Befaring
Regnsk. rapport
Forh.utv. lønn
Regnsk. rapport
Budsjett/ Økonomiplan
Avgiftsregulativ

Møtene starter kl. 10:00 hvis ikke annet er angitt på innkalling, som sendes slik at den er medlemmene i hende senest seks dager før møtet.


Møteoversikt 


Havnestyremøte 8.2.2018

Sak 01/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02/18 Orienteringssaker

1. Cruise- og flerbrukskai
2. Prøveprosjekt – snø- og isfri flytebrygge
3. Visningslokalitet NSR
4. GDPR
5. Rullering av arealplan

Sak 03/18 Årsregnskap 2017
Sak 04/18 Fastsettelse av Forskrift om anløpsavgift for Alta kommune, Finnmark
Sak 05/18 Klage på prisjustering for 2018 for marinaplasser til fritidsbåter og fiskefartøy under 15m
Sak 06/18 Søknad om kaiplass på Langnes

Møteprotokoll


Havnestyremøte 21.3.2018

Sak 07/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 08/18 Orienteringssaker

1. Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavner
2. Kombibåtkai Bukta – fremdrift
3. Alta Industribygg AS – Postnord terminal

Sak 09/18 Budsjett og regnskapsrapport 1. termin 2018
Sak 10/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 for Alta Havn KF
Sak 11/18 Cruise- og flerbrukskai
Sak 12/18 Fullmakt – generalforsamling Alta industribygg AS

MØTEPROTOKOLL


Havnestyremøte 1.6.2018

Sak 13/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 14/18 Orienteringssaker

1. Ny havneorganisasjon
2. Urnesbukta marina - status
3. Storekorsnes molo – status
4. Avtale med NRS - visningslokalitet

Sak 15/18 Budsjett og regnskapsrapport 1. kvartal 2018
Sak 16/18 Salg av Nyvoll kai
Sak 17/18 Ny havne- og farvannslov - Høringsuttalelse
Sak 18/18 Fullmakt – Låneopptak
Sak 19/18 Utvidelse av havnekontoret
Sak 20/18 Avtale om etablering og leie av kombibåtkai i Bukta havneområde
Sak 21/18 Omgjøring av lån fra flytende til fast rente

MØTEPROTOKOLL


Havnestyremøte 27.9.2018

Sak 25/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 26/18 Orienteringssaker

1. Tap på fordringer
2. Fremdrift utvidelse av havnekontoret
3. Status Urnesbukta
4. Kai for større fiskebåter
5. Salg av Nyvoll kai
6. Fremdrift molo Storekorsnes

Sak 27/18 Budsjett og regnskapsrapport 2. kvartal 2018
Sak 28/18 Budsjettjustering 1 – 2018
Sak 29/18 Innføring av parkeringsavgift
Sak 30/18 Forslag til planendring Urnesbukta
Sak 31/18 Oppstillingsplass for buss ved cruiseanløp
Sak 32/18 Endring av forhandlingsutvalget

MØTEPROTOKOLL


Havnestyremøte 16.11.2018

Sak 33/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 34/18 Orienteringssaker

1. Avinor orienterer om sikkerhetsbestemmelser ved anløp av store skip.
2. Innvilget tilskudd til kommunale fiskerihavntiltak - Storekorsnes

Sak 35/18 Budsjett og regnskapsrapport 3. kvartal 2018
Sak 36/18 Budsjettjustering 2 – 2018
Sak 37/18 Videreføring av cruisesamarbeidet
Sak 38/18 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Sak 39/18 Priser og forretningsbetingelser 2019
Sak 40/17 Lønnsforhandling 2018 - Godkjenning av protokoll
Sak 41/17 Møteplan 2019

MØTEPROTOKOLL - legges ut her etter 26. nov


#SLUTT

Tilbake til toppen

Havnestyresaker 2017

MØTEPLAN 2017

Februar
Mars
Juni
September
November
17.11.2017  23.11.2017- Uke 46
 
 Årsregnskap
Årsberetning
Befaring
Regnsk. rapport
Forh.utv.
Regnsk. rapport
Budsjett/ Økonomiplan
Avgiftsregulativ

Havnestyret vedtok den 18.11.2016 følgende møteplan for 2017: Møtene starter klokken 10.00 hvis ikke annet blir angitt på innkalling. Innkalling sendes slik at den er mottatt senest seks dager før møte.


Møteoversikt (siste møte øverst)


Havnestyremøte 23.11.2017

Sak 20/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 21/17 Orienteringssaker
 1. Molo Storekorsnes
 2. Kombibåtkai Bukta

Sak 22/17 Budsjett og regnskapsrapport 3. kvartal 2017
Sak 23/17 Budsjettjustering 2 – 2017
Sak 24/17 Forskrift om anløpsavgift
Sak 25/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Sak 26/17 Priser og forretningsbetingelser 2018
Sak 27/17 Cruise- og flerbrukskai
Sak 28/17 Lønnsforhandling 2018 - Godkjenning av protokoll
Sak 29/17 Møteplan 2018

MØTEPROTOKOLL 23.11.2017


Havnestyremøte 15.09.2017

Sak 16/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 17/17 Orienteringssaker
1. Tap på fordringer
2. Leverandør Urnesbukta
3. Cruise- og flerbrukskai - fremdrift
4. Kontor for nasjonalparkforvalter
 
Sak 18/17 Budsjett og regnskapsrapport 2. kvartal 2017
Sak 19/17 Budsjettjustering 1 – 2017
Sak 20/17 Medfinansiering av kombibåtkai

MØTEPROTOKOLL -15.9.2017


Havnestyremøte 09.06.2017

Sak 11/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 12/17 Orienteringssaker
1. Kombibåtkaier i Bukta og på Altneset
2. Kystverkets arbeid med molo på Storekorsnes
3. Terminalbygg for Postnord – fremdrift
4. Utvidelse av kontor for nasjonalparkforvalter
5. Nyvoll kai - status

Sak 13/17 Budsjett og regnskapsrapport 1. kvartal 2017
Sak 14/17 Utvidelse av Urnesbukta – kravspesifikasjon
Sak 15/17 Utvidelse av Urnesbukta – fullmakt til låneopptak

MØTEPROTOKOLL 09.06.17


Havnestyremøte 23.03.2017

Sak 06/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 07/17 Orienteringssaker
 1. NTP og fiskerihavner
 2. Møte med Kystverket om Storekorsnes
 3. Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavner
 4. Kombibåtkai Bukta – fremdrift
 5. Alta Industribygg AS – tildeling av tomt

Sak 08/17 Budsjett og regnskapsrapport 1. termin 2017
Sak 09/17 Årsregnskap og årsberetning 2016 for Alta Havn KF
Sak 10/17 Fullmakt – generalforsamling Alta industribygg AS

MØTEPROTOKOLL 23.03.2017


Sak 01/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02/17 Orienteringssaker

 1. Kombibåtkai Bukta - status
 2. Rapport fra Kystverket – Storekorsnes molo
 3. Norsk stål – status
 4. Alta havn som cruisemål – markedsføring i USA

Sak 03/17 Årsregnskap 2016
Sak 04/17 Havneplan 2017-2020
Sak 05/17 Videreføring av skisseprosjekt Cruise- og flerbrukskai

MØTEPROTOKOLL 10.02.2017

 


# SLUTT #

Havnestyresaker 2016


MØTEPLAN 2016

Februar
Mars
Juni
September
November
11.2.2016
28.3.2016
6.6.2016
12.9.2016
21.11.2016
 
 
Årsregnskap
Årsberetning
Befaring
Regnsk. rapport
Forh.utv.
Regnsk. rapport
Budsjett/ Økonomiplan
Avgiftsregulativ

Vedtatt 01.12.2015

Havnestyret vedtar følgende møteplan for 2016: Møtene starter klokken 10.00 hvis ikke annet blir angitt på innkalling. Innkalling sendes slik at den er i medlemmene i hende senest seks dager før møte.


Møteoversikt etter dato


Havnestyremøte 11.02.2016

Sak 01/16    Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02/16    Referatsaker

    1. Oppstart hurtigbåtruter
    2. Forlenging av Hurtigbåtkaia
    3. Status nye fergeleier på Altneset og Mikkelsby
 
Sak 03/16    Årsregnskap 2015
Sak 04/16    Salg av eiendom 31/234
Sak 05/16    Delegering av vedtaksmyndighet
Sak 06/16    Skader på Storekorsnes molo

MØTEPROTOKOLL 11.02.2016


Havnestyremøte 31.03.2016

Sak 07/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 08/16 Referatsaker
    1. Besøk på Helgelandsterminalen
    2. Skader på Storekorsnes molo – svar fra Kystverket
    3. Brev fra Kvalfjord
    4. Brev fra Hakkstabben
 
Sak 09/16 Årsregnskap og årsberetning 2015 for Alta Havn KF
Sak 10/16 Budsjett og regnskapsrapport 1. termin 2016
Sak 11/16 Fullmakt – generalforsamling Alta industribygg AS
Sak 12/16 Rapport – skisseprosjekt Cruise- og flerbrukskai
Sak 13/16 Trafikkplan for Alta Expressbåtterminal
Sak 14/16 Begrenset høring – Områdeplan Bukta
Sak 15/16 Overtakelse av midlertidig fergekai på Nyvoll
 

Havnestyremøte 07.06.2016

Sak 16/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 17/16 Referatsaker
    1. Revisjonsberetning 2015
    2. Møte i Kontrollutvalget
    3. Brosjyre havneinnredning
    4. Kjøp av Essotomta
    5. Statnett – leie av utelager
Sak 18/16 Budsjett og regnskapsrapport 1. kvartal 2016
Sak 19/16 Skisseprosjekt del 2 – cruise- og flerbrukskai
Sak 20/16 Innspill NTP 2018-2029
 

Havnestyremøte 15.09.2016

Sak 21/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 22/16 Referatsaker
    1. Tap på fordringer
    2. Status Nord-Norgelinjen
    3. Kjøp av Essotomta

Sak 23/16 Budsjett og regnskapsrapport 2. kvartal 2016
Sak 24/16 Budsjettjustering 1 - 2016
Sak 25/16 Utvikling av Havnbukt havneområde
Sak 26/16 Fastsettelse av Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for
        Alta kommune, Finnmark (Ordensforskriften)
Sak 27/16 Videreføring av Havneplan
Sak 28/16 Lønnsjustering 2016

MØTEPROTOKOLL 15.09.2016


Havnestyremøte 18.11.2016

Sak 29/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 30/16 Referatsaker
 1. Samlokalisering SNO og Nasjonalparkforvalter Seiland
 2. Norsk Stål
 3. Fergekai Bukta
 4. Bia kai
 5. Havneplan 2017-2020
 
Sak 31/16 Budsjett og regnskapsrapport 3. kvartal 2016
Sak 32/16 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
Sak 33/16 Sluttrapport skisseprosjekt - Cruise- og flerbrukskai
Sak 34/16 Priser og forretningsbetingelser 2017
Sak 35/16 Lønnsforhandling 2016 - Godkjenning av protokoll
Sak 36/16 Møteplan 2017
 
 
### SLUTT ###

Havnestyresaker 2015


MØTEPLAN 2015

Februar
Mars
Mai
September
November
20.11.2015 01.12.2015
 
Forh.utv.
Årsregnskap
Årsberetning
Befaring
Regnsk. rapport
 
Regnsk. rapport
Budsjett/ Økonomiplan
Avgiftsregulativ

Møteoversikt etter dato


Havnestyremøte 06.02.2015

01/15    Godkjenning av innkalling og saksliste
02/15    Referatsaker


    1. Langnes industriområde
    2. BRA midler 2015
    3. Status – forprosjekt cruisekai
    4. ISPS
    5. Havneplan

03/15    Årsregnskap 2014
04/15    Storekorsnes som fremtidig trafikk-kai
05/15    Ordensforskrift – utfyllende bestemmelser
06/15    Nasjonal Havnestrategi
07/15    Endring av arbeidsinstrukser
08/15    Vaktinstruks

 


Havnestyremøte 27.03.2015

05/15   Godkjenning av innkalling og saksliste
06/15   Referatsaker

 1. Status for cruisetrafikk vinter 2015
 2. Nytt terminalbygg (Alta Industribygg AS)

07/15   Årsberetning 2014
08/15   Budsjett og regnskapsrapport 1. termin 2015
09/15   Fullmakt – generalforsamling Alta industribygg AS

 


Havnestyremøte 06.05.2015

10/15   Godkjenning av innkalling og saksliste

11/15   Referatsaker

 1. Prosjekt Cruisekai
 2. Statnett – leie av utearealer
 3. Befaring med Fylkeskommunen og Boreal
 4. Reguleringsplan Mikkelsby
 5. Reguleringsplan Storekorsnes
 6. Folkemøte om Storekorsnes
 7. Områdeplan Bukta
 8. Planendring Urnesbukta

12/15   Budsjett og regnskapsrapport 1. kvartal 2015
13/15   Budsjettjustering 1-2015
14/15   Endringer vedtekter for marina
15/15   Rullering av havneplan
16/15   Sikring av adkomst til Terminalkaia ved anløp av cruiseskip

 


Havnestyremøte 18.9.2015

17/15   Godkjenning av innkalling og saksliste
18/15   Referatsaker

 1. Leverandør for skisseprosjekt Ny cruisekai
 2. Tap på fordringer
 3. Fylkeskommunens plan for etablering av kombibåtkaier i Alta kommune
 4. Status reguleringsplan for Mikkelsby
 5. Status reguleringsplan for Storekorsnes
 6. Status nytt terminalbygg

19/15   Budsjett og regnskapsrapport 2. kvartal 2015
20/15   Revidering av avfallsplan for Alta Havn KF
21/15   Forlengelse av Bukta flytekai
22/15   Salg av kran i Kvalfjord
23/15   Lønnsforhandlinger

 


Havnestyremøte 01.12.2015

24/15    Godkjenning av innkalling og saksliste
25/15    Referatsaker

 1. Fremdrift skisseprosjekt Ny cruisekai
 2. Vedtatt reguleringsplan for Storekorsnes
 3. Endring reguleringsplan Nyvoll fergeleie
 4. Innspill til områdeplan for Bukta industri- og havneområd
 5. Endring av kommuneplanens arealdel - Urnesbukta

26/15    Budsjett og regnskapsrapport 3. kvartal 2015
27/15    Budsjettjustering 2 - 2015
28/15    Budsjett og økonomiplan 2016
29/15    Videreføring av cruisesamarbeidet
30/15    Priser og forretningsbetingelser 2016
31/15    Utvidelse av låneramme for forlengelse av Hurtigbåtkaia (U.off)
32/15    Revidering av Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Alta kommune, Finnmark (Ordensforskriften)
33/15    Endring i vedtekter for Alta Havn KF
34/15    Møteplan

Møteprotokoll Havnestyret 01.12.2015


SLUTT 2015

Havnestyresaker 2005-2014

Velg år nedenfor

Språk Norsk - Norwegian