priser-2018-forside

Priser og forretningsvilkår

Nye priser for 2018

Havnestyret vedtok nye priser for 2018 i møte 23.11.2017. Priser for alle marina/ båtplasser samt for fiskefartøy i Storekorsnes Fiskerihavn ble justert ned ved 2. gangs behandling i havnestyret den 8.2.2018.

Se vedlagte dokumenter.

Prisheftet kan lastes ned her, og fartøy og rederi kan selv beregne anløps- og kaiavgift på vår skipskalkulator på denne siden.

En engelsk kortversjon er også tilgjengelig. Du finner den ved å bytte språk på hjemmesiden./

English version available. Change language on this website

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE