Priser-2017-forside

Priser og forretningsvilkår

Nye priser for 2017

Havnestyret vedtok nye priser for 2017 i møtet 18.11.2016.

Se vedlagte dokumenter.

Prisheftet kan lastes ned her, og fartøy og rederi kan selv beregne anløps- og kaiavgift på vår skipskalkulator på denne siden. (under oppdatering per 3.1.2017)

En engelsk kortversjon er også tilgjengelig. Du finner den ved å bytte språk på hjemmesiden./ English version available. Change language on this website

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE